Veiligheid en kwaliteit
Wij zijn totaalleverancier van o.a. schoeisel, PBM (persoonlijke beschermingsmiddelen) en (werk)kleding en hierbij gespecialiseerd in veiligheidsschoeisel.
De strenge EU-normen op het gebied van veiligheid zijn de basis voor onze kwalitatief hoogwaardige producten. In ons assortiment veiligheidsschoenen worden
verschillende klassen aangemerkt volgens de EN ISO 20345 normering. Hieronder treft u de specificaties aan rondom de diverse klassen.

EN ISO 20345:       Veiligheidsschoeisel voor professioneel gebruik met neusbescherming die weerstaat aan een impact van 200 joule.
EN ISO 20347:       Werkschoenen zonder beschermneuzen. 

Veiligheidsklassen        
         
Eigenschappen

SB

Schoenen voorzien van stalen neus en/of stalen plaat

SBP

Gesloten hiel, veiligheidsneus, nagelwerende tussenzool (energieabsorberende hiel,  olie-, loog- en zuurbestendig, doorboringweerstand)

S1

Gesloten hiel, veiligheidsneus, antistatisch (energieabsorberende hiel, olie-, loog- en zuurbestendig).

S1P

Gesloten hiel, veiligheidsneus, antistatisch, nagelwerende tussenzool (energieabsorberende hiel, olie-, loog- en zuurbestendig, doorboringweerstand).

S2

Gesloten hiel, veiligheidsneus, antistatisch, minimaal 60 minuten waterbestendig (energieabsorberende hiel, olie-, loog- en zuurbestendig, waterdichte schacht).

S3

Gesloten hiel, veiligheidsneus, antistatisch, minimaal 60 minuten waterbestendig, nagelwerende tussenzool (energieabsorberende hiel, olie-, loog- en zuurbestendig, 
waterdichte schacht).

 
Voor de laarzen gelden onderstaande veiligheidsnormeringen

S4
                                            
 Laarzen met veiligheidsneus (antistatisch, olie-, loog- en zuurbestendig, energieabsorberende zool, waterdicht).

S5

Laarzen met veiligheidsneus, nagelwerende tussenzool (antistatisch, olie-, loog- en  zuurbestendig, energieabsorberende tussenzool, doorboringweerstand, 
waterdicht).

Slipweerstand:

Slip bestendigheid testen is een onderdeel van de EN certificering.  Deze certificering is het testen van de slipbestendigheid op diverse ondergronden:

  • SRA: Bestendigheid tegen uitglijden op een keramische vloer met water en schoonmaakmiddel
  • SRB: Bestendigheid tegen uitglijden op een stalen vloer met glycerine 
  • SRC: SRA & SRB

Voor vlamvertragende kleding gelden onderstaande veiligheidsnormeringen:

EN ISO 11611:2007

Beschermende kleding voor lassen en aanverwante processen. Deze kleding  is bedoeld om te beschermen tegen lasspatten, kort contact met de vlam, stralingswarmte en om een elektrische schok te minimaliseren (bij incidenteel  contact van +/- 100V).
Deze norm omschrijft de minimale fundamentele veiligheidseisen en test-  methodes voor beschermende kleding, met inbegrip van kappen, schorten,  mouwen, accessoires en beenkappen die zijn ontworpen om het lichaam  van de drager met inbegrip van hoofd (kappen) en voeten (beenkappen) te  beschermen en die moeten gedragen worden tijdens lassen en aanverwante  processen.

A1: hierbij voldoet de kleding aan de vereisten voor beperkte vlamverspreiding  bij oppervlakte bevlamming.

A2: hierbij voldoet de kleding aan de vereisten voor beperkte vlamversprei-  ding bij rand bevlamming.

Indeling in 2 klassen:

-klasse 1 biedt bescherming tegen minder gevaarlijke lastechnieken en  situaties, veroorzaakt door lagere niveaus van spatten en stralingswarmte.
-klasse 2 biedt bescherming tegen meer gevaarlijke lastechnieken en  situaties door hogere niveaus van spatten en stralingswarmte.

EN ISO 11612:2008

Beschermende kleding voor hitte en warmte waar nood is  aan kleding tegen beperkte vlamverspreiding en waar de  gebruiker kan blootgesteld worden aan stralingswarmte,  convectiewarmte, contactwarmte of gesmolten metalen.

A staat voor beperkte vlamverspreiding;

B staat voor convectiewarmte, 3 te behalen niveaus: B1, B2, B3 waarbij 3 het  hoogste niveau is;

C staat voor stralingswarmte, 4 te behalen niveaus: C1, C2, C3, C4 waarbij 4 het  hoogste niveau is;

D staat voor aluminiumspatten, 3 te behalen niveaus: D1, D2, D3 waarbij 3 het  hoogste niveau is;

E staat voor ijzerspatten, 3 te behalen niveaus: E1, E2, E3 waarbij 3 het hoogste  niveau is;

F staat voor contactwarmte, 3 te behalen niveaus: F1, F2 en F3 waarbij F3 het  hoogste niveau is.